Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce

 zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu na „Zakup i dostawę umundurowania i wyposażenia dla potrzeb uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce”. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej, wymaganiami technicznymi i opisem przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email