I LO im. Marii Słodkowskiej – Curie w Hajnówce, popularnie nazywany Polakiem, to szkoła szyta na miarę każdego ucznia. Choć szkoła rozwija nowy kierunek edukacji (z sukcesami!) – Oddział Przygotowania Wojskowego, to początkujący aktywiści, społecznicy, dziennikarze czy filmowcy, także znajdą tu przestrzeń dla realizacji swoich pasji. Szkoła stawia na rozwój kreatywności i samodzielności, wspierając swoich uczniów w działaniu. Pomimo dezorganizacji pracy, związanej z dużą modernizacją budynku, realizowane są kolejne projekty i działania. Naukolatek – to kolejne przedsięwzięcie szkoły, które przysłuży się społeczności lokalnej.

Nauka przez doświadczenie i samorealizacja – Polak zna przepis na sukces, rozumiejąc, że obok wiedzy, w rozwianiu kariery ważne są cechy osobowości. Dlatego też, z jednej strony dyrekcja stawia na nowoczesny system kształcenia – uczniowie liceum uczą się w systemie międzyoddziałowym,  sami decydują o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość (klasyczny podział kierunków na biol. – chem. czy mat. – fiz. odszedł do lamusa!), z drugiej zaś – stwarza możliwości rozwoju i kreatywności. W szkole ostatnie słowo należy do ucznia – “Polak” stawia na partnerstwo, angażując uczniów w projekty o charakterze społecznym i edukacyjnym.

Takich jak np.  grant badawczy „Naukolatek”. W ramach tego szkoła realizuje projekt „Leśne uliczki ze stacjami, działające na zmysły”, w partnerstwie z Politechniką Białostocką. Projekt zakłada stworzenie trzech „małych stref” – na świeżym powietrzu, w otoczeniu drzew i roślin, mających wpływ na ludzkie zmysły i dających bezpośredni kontakt z przyrodą. W planie jest powstanie strefy relaksu w formie stacji z hamakami, gdzie będzie można się wyciszyć i odpocząć w cieniu drzew.  Z kolei w strefie zapachów zostaną posadzone różne zioła i rośliny tj. mięta, rumianek, lawenda, szałwia czy rozmaryn, a w strefie dotyku wykorzystane zostaną produkty oferowane przez las np. szyszki, kasztany czy żołędzie. Miejscem realizacji projektu będzie Nadleśnictwo Hajnówka, a leśne ścieżki mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta – a w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami np. autyzmem.

Kontakt z naturą zamiast smartfona

Innowacyjnemu pomysłowi przyświeca równie pomysłowa idea – otóż projekt ma na celu stworzenie miejsca pobudzającego zmysły i wyobraźnię, miejsca aktywności umysłowej w kontakcie z przyrodą (w czasie, gdy duża liczba osób wolny czas spędza „nosem w telefonie/komputerze/TV”, pomysł jest naprawdę wyjątkowy!). Stworzenie takiej przestrzeni ma wpłynąć pozytywnie na samopoczucie i jakość życia mieszkańców. Stacyjki mają pobudzać odpowiednie zmysły i rozwijać poprawne reagowanie na różnego rodzaju bodźce. Wpłyną one na rozwój wielu umiejętności i rozwiną wyobraźnię młodego człowieka. Zamiast telefonu, komputera czy telewizora – obcowanie z przyrodą, wypoczynek i odprężenie.

Autorkami pomysłu są uczennice klasy IV naszego liceum Oliwia Fedorów, Maja Zielińska i Weronika Ignaciuk, które będą realizować projekt przy wsparciu nauczyciela z ramienia szkoły – pani Sylwii Sawickiej i opiekuna wyznaczonego przez uczelnię pana dr Marcina Stockiego. Projekt będzie realizowany w kolejnym roku szkolnym, do listopada 2023 r.

Dzięki aktywności szkoły i szerokiej współpracy instytucjonalnej, I LO stwarza swoim uczniom przestrzeń do rozwoju. Tą przestrzenią jest miasto Hajnówka a celem – rozwój społeczności lokalnej.

Katarzyna Miszczuk

Źródło: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/kreatywnosc-i-zaangazowanie-to-klucz-do-sukcesu-i-lo-wspiera-swoich-uczniow-w-samorozwoju

Print Friendly, PDF & Email