Dnia 04.05.2023 r. o godz. 9.00 absolwenci naszej szkoły przystąpili do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbyła się ona w dwóch formułach – 2015 i 2023 i była pierwszym egzaminem obowiązkowym, do którego musi przystąpić każdy zdający.

Matura z języka polskiego dla absolwentów czteroletniego liceum odbyła się w nowym wariancie po raz pierwszy i trwała 240 minut, a do zdobycia było maksymalnie 60 punktów. Maturzyści otrzymali dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie). W ramach wypracowania abiturienci mieli do wyboru dwa tematy, a praca musiała mieć minimum 300 wyrazów.

Natomiast w przypadku matury z języka polskiego w Formule 2015 (dla absolwentów trzyletniego liceum, którzy uczęszczali do gimnazjum) czas na rozwiązanie arkusza CKE był krótszy – 170 minut. Do zdobycia było maksymalnie 70 punktów, a egzamin składał się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej. W przypadku wypracowania do wyboru były trzy tematy.

Dnia 05.05.2023 r. uczniowie przystąpili do egzaminów maturalnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. O godzinie 9.00 odbyła się matura z języka angielskiego a o godzinie 14.00 z języka rosyjskiego. Czas trwania obu egzaminów to 120 minut. Arkusz egzaminacyjny zawierał zadania sprawdzające umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych (gramatyka i słownictwo) oraz jedno zadanie polegające na napisaniu emaila do kolegi/koleżanki zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu.

Tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym odbył się również w dwóch formułach – 2015 i 2023.

Matura z języka angielskiego i rosyjskiego w Formule 2023 na poziomie podstawowym odpowiada poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi) w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Tak więc, dwa dni matur za nami. Mamy nadzieję, że egzaminy, które się odbyły były łatwe, a wyniki będą pozytywne. Życzymy powodzenia na dalszych etapach! Przed Wami matematyka! Trzymamy kciuki!

                                                                         Sylwia Sawicka

                                                                        Justyna Wasyluk

Print Friendly, PDF & Email