Dnia 10 lutego w naszym mieście odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki” oraz 83. rocznicę Deportacji Polaków na Syberię zorganizowane przez Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny “Inki”. W Hajnowskim Domu Kultury uczniowie obejrzeli koncert słowno-muzyczny pt. ,,Czemu mnie o was w szkole nie uczyli” w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego i Dariusza Kowalskiego. Następnie prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił wykład historyczny pt.” Poszukiwania Grobu majora “Łupaszki”. Po zakończonych uroczystościach w Kościele p.w. św. Cyryla i Metodego miała miejsce modlitwa w intencji mjr. Zygmunta Szendzielarza,,Łupaszkę” i Jego Podkomendnych oraz w intencji ofiar Deportacji Sowieckich i złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i ciekawą lekcję historii.

Print Friendly, PDF & Email