Zielona Szkoła – „Tropem Orlika”

W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej w dniu 16.09.2022 uczniowie klas I a, I OPW, II a, II OPW i III a wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej dzięki współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka i uprzejmości Nadleśniczego Pana Mariusza Agiejczyka.

Uczniowie przejechali się kolejką leśną do osady Topiło, gdzie przebyli trasę „Tropem Orlika”. Jest to ścieżka powstała w ramach realizacji projektu Life Plus „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Przez dziesięć przystanków ścieżki uczniowie przeprowadzeni zostali przez leśniczych Pana Tomasza Olejnickiego i Pana Wojciecha Furmanka, co dało im możliwość poznania relacji między człowiekiem a orlikiem na przestrzeni dziejów oraz dostrzeżenia zagrożeń dla tego ptaka w czasach nam współczesnych.

Trasa „Tropem Orlika” opatrzona była ciekawymi piktogramami zachęcającymi do poznania tajemnic orlika krzykliwego i Puszczy Białowieskiej.

Na zakończenie zajęć w terenie odbyło się ognisko, które dla naszych uczniów było okazją do lepszego poznania się i integracji zespołów klasowych.

To był udany dzień!

 

Sylwia Sawicka

Print Friendly, PDF & Email