Wycieczka „Śladem AK i Akcji Burza 44 w Małopolsce”

W dniach 09 – 10.06.2022 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Wiolettą Januszkiewicz, Panią Sylwią Sawicką , Panią pedagog Iwoną Młodzianowską i Panem Bogdanem Nowickim, wzięli udział w wycieczce do Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Ideą Muzeum AK jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego aż po współczesność.

W dniu 09.06.22 uczniowie zwiedzali w muzeum wystawę stałą upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Poznali historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich. Zobaczyli m.in. rekonstrukcję czołgu „Vickers”, zajrzeli do kadłuba brytyjskiego „Halifaxa”, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, obejrzeli replikę rakiety V – 2 oraz ubecki karcer.

W dniu 10.06.22 uczniowie wysłuchali wykładów edukacyjnych, które odbyły się w pracowniach muzeum. Dotyczyły one następującej tematyki:

  1. Początek konspiracji na ziemiach polskich w kontekście II Wojny Światowej.
  2. Polskie Państwo Podziemne (struktury cywilne i pion wojskowy).
  3. Walka bieżąca.
  4. Cichociemni – kim byli i w jaki sposób działali, rekrutacja, szkolenia, aklimatyzacja itp.
  5. Akcja „Burza 44” i Powstanie Warszawskie (geneza, przebieg, skutki).

 Na zakończenie zajęć w muzeum odbyły się warsztaty, które polegały na:

  • wypełnieniu przez uczniów „Kennkarte” – karty rozpoznawczej;
  • zapoznaniu się z dokumentacją obowiązującą podczas okupacji :      banknotami, kartkami żywnościowymi, kartą zatrudnienia;
  • przeglądzie wyposażenia wojskowego (replik uzbrojenia, sprzętu wojskowego).

Uczestniczy warsztatów w grupach wzięli również udział w wielkoformatowej grze terenowej „Śladem AK i Akcji Burza w Małopolsce”, podczas której zajmowali się szyfrowaniem i deszyfrowaniem wiadomości z użyciem alfabetu Morse’a oraz szyfru konspiracyjnego. Uczniowie współpracując ze sobą musieli m.in. wyszukać dany eksponat i dokonać jego krótkiego opisu czy wyszukać na osi czasu wydarzenia odpowiadającego podanej dacie.

Udział uczniów w wycieczce „Śladem AK i Akcji Burza w Małopolsce” odbył się w ramach projektu złożonego przez Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”, pozyskane środki  16850 zł  z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 1000 zł od PSS Społem.

Serdecznie dziękujmy  organizatorom za niezapomnianą przygodę z lekcją historii.

Sylwia Sawicka

Fotoreportaż

 Sponsorzy

Print Friendly, PDF & Email