HARMONOGRAM REKRUTACJI do Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022/2023

 

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły do oddziału przygotowania wojskowego

 

od 16 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do godz.15.00

 

od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r.do godz.15.00
2. Określenie przez dyrektora szkoły i podanie do publicznej wiadomości, szczegółowego terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 13 maja 2022 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 1 czerwca 2022 r.

do 10 czerwca 2022 r.

II termin:

7 lipca 2022 r.

 

od 5 sierpnia 2022 r.

do 9 sierpnia 2022 r.

4. Poddanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin:

do 15 czerwca 2022 r.

II termin:

do 8 lipca 2022 r.

 

do 12 sierpnia 2022 r.
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin:

do 15 czerwca 2022r.

II termin:

do 8 lipca 2022r.

 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów  do 13 lipca 2022 r.

 

do 4 sierpnia 2022 r.

 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r.

o godz.10.00

 

16 sierpnia 2022 r.

o godz.10.00

 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1 sierpnia 2022 r.
o godz. 10.00
22 sierpnia 2022 r.

o godz.10,00

Print Friendly, PDF & Email