HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
1.

 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły do klasy profilowanej

 

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r.do godz.15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów  do 13 lipca 2022 r.

 

do 4 sierpnia 2022 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r.

o godz.10.00

 

16 sierpnia 2022 r.

o godz.10.00

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1 sierpnia 2022 r.
o godz. 10.00
22 sierpnia 2022 r.

o godz.10,00

Print Friendly, PDF & Email