W dniu 9 .04.2022 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbył się etap okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wśród najlepszych 46 uczniów w województwie były uczennice klasy III B: Roksana Kozar i Wiktoria Grygoruk.

Po uroczystym otwarciu i wystąpieniach gości odbyły się eliminacje pisemne .

“Olimpiada była na wysokim poziomie.Niektóre pytania na teście były zaskoczeniem,ale mimo wszystko ukończyłyśmy tę część z dobrymi wynikami. Aby przygotować się do olimpiady czytałyśmy książki oraz artykuły z zakresu ekologii i nie miałyśmy problemu z wybraniem prawidłowych odpowiedzi. Serdecznie gratulujemy naszym kolegom i koleżankom ,którzy znaleźli się w najlepszej siódemce i przeszli do etapu centralnego.”   – Roksana Kozar i Wiktoria Grygoruk

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za uczestnictwo w finale etapu okręgowego .Były to książki z zakresu wiedzy ekologicznej oraz gadżety od sponsorów.

Na uczestników czekał wspaniale przygotowany poczęstunek.

Następnie odbył się wykład profesora Politechniki Białostockiej dr hab.inż. Macieja Zajkowskiego „Czyste światło –czyste powietrze”na temat smogu świetlnego i sposobów na jego ograniczenie.

Zasady „czystego” powietrza to:

  • Stosowanie światła naturalnego,
  • Używanie efektywnych energetycznie źródeł światła
  • Wykorzystywanie systemów sterowania (czujniki światła, ruchu itd. Itp.)
  • Oświetlanie tego co konieczne- eliminować zanieczyszczenie światłem,
  • Czerpać energię z promieniowania słonecznego,
  • Stosować rozproszone instalacje  fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
  • Być efektywnym i oświeconym konsumentem/prosumentem

Profesor podkreślił też żeby jak najmniej używać telefonów, laptopów itd. ,gdyż światło niebieskie, które emitują jest niebezpieczne dla człowieka, zwierząt i roślin i żadne instalowane programy na  jego obniżenie  nie są skuteczne.

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i łączy treści z biologii, geografii, chemii, fizyki. Bloki problemowe obejmują: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

Zapraszam na kolejne eliminacje w styczniu 2023 roku.

Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email