Rok szkolny 2020/2021 to był rok trudny i dziwny, spędzony w dużej mierze w izolacji. Rok nietypowy i dlatego zakończenie roku również było niecodzienne. Nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły oraz obsługi spotkali się nie w sali gimnastycznej jak dotychczas, ale na terenie kompleksu boisk „Orlik” znajdującego się przy liceum.  Gościem z ramienia Starostwa Powiatowego była Pani Walentyna Pietroczuk – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. Pani Dyrektor Wioletta Januszkiewicz oraz Panie Sylwia Sawicka, Małgorzata Sadowska oraz Iwona Młodzianowska były nieobecne na uroczystości, ponieważ rozpoczęły kilkunastodniowe szkolenie podstawowe w ramach służby przygotowawczej do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan Bogdan Nowicki, który będzie opiekunem oddziału przygotowania wojskowego uczestniczył w tym czasie w szkoleniu dla nauczycieli klas wojskowych w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Ma to związek z utworzeniem w szkole nowej klasy pierwszej – oddziału przygotowania wojskowego.  Uroczystość poprowadziła w zastępstwie za Panią Dyrektor Pani Justyna Wasyluk.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nauka przeniosła się do sieci i przez prawie cały rok lekcje odbywały się na platformie Microsoft Office 365. Obciążenia związane z tą formą edukacji dotknęły nauczycieli, rodziców i uczniów. Dla uczniów to był czas braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, strachu o zdrowie najbliższych, w dużej mierze samodzielnej pracy, ograniczonego dostępu do nauki ze względu na braki sprzętowe i jakość łącza internetowego. To był też czas kryzysów psychicznych i problemów psychologicznych. Nauczyciele zetknęli się z nowym zjawiskiem tzw. „znikaniem uczniów i uczennic z systemu”, ale także z tzw. „nolifem”, czyli osobą, który spędza zbyt dużo godzin przed komputerem. Edukacja zdalna wpłynęła na zdrowie fizyczne i psychiczne. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zostali rzuceni na głęboką wodę a długofalowe skutki społeczne i ekonomiczne kształcenia na odległość będą odczuwalne przez następne lata.

Rok pandemiczny nie sprzyjał intensywnej nauce, ale jest kilkoro uczniów, którzy otrzymali oceny celujące, bardzo dobre i dobre na świadectwie szkolnym. W związku z tym otrzymają oni gratyfikację pieniężną w postaci stypendiów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen.

DO STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW ZOSTAŁY WYTYPOWANE

NASTĘPUJĄCE OSOBY:

W czteroletnim liceum jest to: Nicole Tourne z kl. II b ze średnią ocen: 5,77

W trzyletnim liceum jest to: Jakub Leoniewski z kl. II a ze średnią ocen: 5,5

DO STYPENDIUM PROF. SIMONY KOSSAK RADA PEDAGOGICZNA WYTYPOWAŁA NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Nicole Tourne z kl. II b ze średnią ocen 5,77

Oliwię Fedorów z kl. I a ze średnią ocen 5,6

Joannę Wasiluk z kl. II b ze średnią ocen 5,54

Roksanę Kozar z kl. II b ze średnią ocen 5,54

Jakuba Leoniewskiego z kl. II a ze średnią ocen 5,5

Weronikę Wakulińskę z kl. I a ze średnią ocen 5,5

Ponadto Pani Walentyna Pietroczuk ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce w imieniu zaprzyjaźnionego regionu Nordsee-Treene (Niemcy) i Stowarzyszenia “Przyjaciele Hajnówki” nagrodziła trzy uczennice za aktywną i pełną zaangażowania działalność społeczną. Ze względu na światową pandemię goście z zagranicy nie mogli osobiście wręczyć nagród następującym uczennicom:

Oliwii Fedorów  z kl. I a

Idze Makac z kl. II b

Patrycji Dzwonkowskiej z kl. II b

Dziewczyny udzielały się na rzecz szkoły, uczestnicząc m.in. w pracach Samorządu Uczniowskiego, działały charytatywnie na rzecz środowiska lokalnego, biorąc m.in. udział w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy pomagając w schronisku dla zwierząt w Hajnówce.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Szczególnie podziękowania składamy Rodzicom i uczniom z klasy II b za bardzo miły gest – słodki poczęstunek, który otrzymaliśmy w dniu zakończenia nauki szkolnej.

Życzymy wszystkim zdrowia, pozytywnych wrażeń, odpoczynku i bardzo przyjemnych wakacji!

Print Friendly, PDF & Email