20 szkół otrzymało zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Oznacza to, że od roku szkolnego 2021/2022 w programie OPW łącznie będzie uczestniczyć 150 klas w 147 szkołach – trzy szkoły będą prowadzić po dwie klasy w jednym roczniku.

Nowy odział w programie OPW powstanie też w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.

Oddziały przygotowania wojskowego wystartowały we wrześniu 2020 roku. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum lub klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci OPW mogą liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe oraz na odbycie skróconej służby przygotowawczej – rozwiązania specjalnie przygotowanego przez MON dla klas wojskowych. Po jej ukończeniu mają realne szanse zostania żołnierzem Sił Zbrojnych RP.

Obecnie w klasach OPW uczy się blisko 3 tysiące uczniów. Po wakacjach programem objętych zostanie ok. 6,5 tys. kadetów. We wszystkich programach dla klas wojskowych koordynowanych przez MON – obok Oddziałów Przygotowania Wojskowego są to także klasy w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe – łącznie uczy się ok. 11 tys. kadetów w 440 klasach.

Print Friendly, PDF & Email