W piątek (12.02.21) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się gala wręczenia nagród w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim, który patronatem honorowym objął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.  Przewodniczącym kapituły konkursowej był wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

 Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie z całego kraju, w tym uczeń z klasy I a naszego liceum – Gabriel Szczerba.

Organizatorem konkursu była Fundacja Obowiązek Polski, a współorganizatorem  Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego.

Celem konkursu była:

  • promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży,
  • przypomnienie postaci jednego z najwybitniejszych polskich Mężów Stanu,
  • ukazanie wkładu Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
  • propagowanie myśli i dorobku ideowego Romana Dmowskiego,
  • inspiracja młodego pokolenia do poszerzania wiedzy historycznej, społecznej.

Podstawą wzięcia udziału w Konkursie było przesłanie eseju związanego z tytułem

Konkursu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARÓD „Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą.”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich z całej Polski. Spośród 170 nadesłanych prac kapituła konkursowa do ścisłego finału wybrała trzydzieści trzy, spośród nich wyróżniła szesnaście, sześć to dzieła laureatów konkursu. Nagrody autorom podczas gali wręczyli:

  • wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski,
  • wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski,
  • wicewojewoda Tomasz Madras
  • oraz organizator konkursu Dariusz Wasilewski – prezes Fundacji Obowiązek Polski.

Gabriel Szczerba znalazł się w  gronie dziesięciu  laureatów wyróżnionych w konkursie.

 Za wkład i szerzenie idei konkursu oraz opiekę nad pracą laureata nagrodzona została również Pani Sylwia Sawicka nauczyciel języka polskiego w naszej szkole.

Print Friendly, PDF & Email