Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W elitarnym gronie tegorocznych stypendystów znalazły się dwie uczennice I LO w Hajnówce: Katarzyna Aleksiejuk z klasy III (liceum 3-letnie),

Nicole Tourne z klasy II (liceum 4-letnie).

Gratulujemy naszym Stypendystkom i życzymy kolejnych sukcesów.

Print Friendly, PDF & Email