ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7,  17-200 Hajnówka

( nazwa zamawiającego )          

zaprasza do złożenia oferty na: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ZAPYTANIE-OFERTOWE-remont-łazienki-2020

Print Friendly, PDF & Email