Ze względu na odwołanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w naszym liceum uruchamiany platformę Microsoft Office 365 służącą do wspomagania zdalnego nauczania.

Każdy nauczyciel otrzymał identyfikator w postaci: pierwsza_litera_imiemia.nazwisko_nauczyciela@zsohajnowka.pl. Identyfikator składa się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych nie uwzględniających polską pisownię. Hasło dostępu to początkowe hasło na pocztę służbową nauczyciela.
Informacje techniczne udziela informatyk

Każdy uczeń otrzymał identyfikator logowania w postaci imię_ucznia.nazwisko_ucznia@zsohajnowka.pl. Identyfikator składa się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych nie uwzględniających polską pisownię. Hasło dostępu zostało wysłane na e-Mail’a zarejestrowanego w e-Dzienniku.
Informacje techniczne udziela wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący.

Korzystanie z zasobów Office 386 należy rozpocząć od aplikacji pocztowej Outlook.

Print Friendly, PDF & Email