Drodzy Uczniowie.
Proszę o systematyczne sprawdzanie maila, oraz e-dziennika. Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wszelkie materiały niezbędne do nauki będą wysyłane elektronicznie, dlatego prosimy o sumienność i regularność.

Z poważaniem,
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.

Print Friendly, PDF & Email