NASZE SUKCESY.

            W tym roku szkolnym odbyła się , tak jak  w latach poprzednich, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – już XXVIII edycja. Organizatorem olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż. Olimpiada to ogólnopolski konkurs dla tych młodych ludzi, którzy wiedzą  jak zdrowo, mądrze i aktywnie żyć. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się szeroką wiedzą dotyczącą zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii, a także znajomości  zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wiadomościami o ruchu czerwonokrzyskim.

            Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych,

II kategoria -uczniowie szkół średnich wszystkich typów.

Konkurs składa się z kilku etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału.

Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcje prozdrowotne w swoich szkołach i w  środowisku lokalnym.

            W naszej szkole najlepszym był Dawid Kozar z kl.III i jako zwycięzca eliminacji szkolnych  reprezentował naszą szkołę podczas etapu rejonowego olimpiady, który odbył się w

13 grudnia 2019 roku w Hajnówce (zorganizowany i przeprowadzony przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce).

Dawid Kozar został laureatem eliminacji rejonowych olimpiady zajmując I miejsce w powiecie .

            Jednocześnie Dawid będzie uczestniczył w etapie  okręgowym (wojewódzkim) Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK , który odbędzie się w kwietniu br. w Białymstoku.

            Dawid   – gratulujemy  sukcesów Tobie, a także pani Halinie Chilimoniuk  – opiekunce Szkolnego Koła PCK naszego liceum.

Trzymamy mocno kciuki za dalsze sukcesy.

E.Sz.

Print Friendly, PDF & Email