30.10. 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.

Do  Olimpiady przystąpiło łącznie 19 uczniów z następujących szkół :

1. I Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej – Curie w Hajnówce

2. II Liceum z DNJB w Hajnówce

3. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

4. Technikum Leśne w Białowieży

Najlepszy okazał się uczeń naszej szkoły Dawid Kozar z klasy III, który zajął I miejsce i przeszedł do etapu wojewódzkiego .

Pedagog szkolny – Iwona Młodzianowska.

Print Friendly, PDF & Email