JUBILEUSZOWE OBCHODY 80 – LECIA SZKOŁY.

Dostojni i Czcigodni Goście, Absolwenci, Drodzy Pedagodzy, Kochani Uczniowie, Szanowni Sympatycy i Przyjaciele Naszej Szkoły.

            Spotykamy się, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 80-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce.

Czuję się zaszczycona i wyróżniona, że jako  kolejny dyrektor tej szkoły mam zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych – wyjątkowych i znakomitych Gości.

Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest dla nas wielkim wyróżnieniem i wyrazem głębokiej wdzięczności  za to, że wspólnie możemy obchodzić tę uroczystość.

Witam:

(pani dyrektor powitała honorowych gości z imienia i nazwiska oraz pełnionych funkcji  między innymi Ministra Edukacji Narodowej pana Dariusza Piontkowskiego, Podlaskiego Kuratora panią Beatę Pietruszkę, Starostę powiatu pana Andrzeja Skiepko,  Burmistrza miasta pana Jerzego Siraka oraz nauczycieli emerytów, byłych dyrektorów szkoły i licznie przybyłych absolwentów szkoły.)

            I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Między innymi jest tak również w moim przypadku, jestem absolwentką tej szkoły i większość moich bliskich ukończyło liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie.

W tym miejscu muszę wspomnieć o jednym z dyrektorów naszej szkoły, który był mi szczególnie bliski, mówię o Śp. Dyrektorze Tadeuszu Miłkowskim, moim wujku i ojcu chrzestnym, to między innymi dzięki jego pracy został wybudowany w czynie społecznym budynek naszego liceum.

Niestety, nie było mu dane wprowadzenie młodzieży do nowego budynku 13 października 1959 roku, gdyż za zawarcie związku małżeńskiego w kościele został odwołany z funkcji dyrektora przez ówczesne władze polityczne.

            Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach naszej Szkoły.

Na przestrzeni 80 lat szkoła wykształciła ponad 6000 absolwentów – ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, polityków, duchownych, przedsiębiorców – ludzi szlachetnych i wartościowych. Dumni jesteśmy z nich, tak jak dumni jesteśmy, iż  w potocznym języku mieszkańców Hajnówki nasze liceum nosi nazwę POLAK, to nas dowartościowuje, nobilituje i zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz szkoły.

            Szanowni Państwo, historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy swoją młodość, profesorów – mistrzów, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość.

Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń. Tym bardziej, że właśnie na dzisiejszej uroczystości tworzymy kolejną kartę historii szkoły przez wyświecenie repliki nowego sztandaru. Obecny sztandar służył pokoleniom młodych ludzi od roku 1963, czyli przez 56 lat. Od dziś będziemy dumni z nowego sztandaru, który został misternie wykonany w pracowni Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję.

            Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak szczególnego dla nas dnia.

 

Print Friendly, PDF & Email