Było wzruszająco od wspomnień i spotkań.

19 października 2019 r. to bardzo ważna data w historii szkoły. W wyjątkowo słoneczny i ciepły jesienny dzień na uroczystości jubileuszowe do Hajnowskiego Domu Kultury przybyli zaproszeni goście m.in. Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski,  Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka, Przewodnicząca Sekcji Oświaty POiW Związku Zawodowego “Solidarność” Pani Agnieszka Rzeszewska , Starosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko, burmistrz miasta Pan Jerzy Sirak, zastępca burmistrza  Pan Ireneusz Kiendyś, Przewodniczący Zarządu Komitetu Terenowego PiS Pan Henryk Łukaszewicz, dyrektorzy szkół podstawowych i innych instytucji oświatowych,  duchowni, obecni i emerytowani nauczyciele, sponsorzy i przede wszystkim spore grono absolwentów.

W tym dniu spotka­­ły się różne pokolenia uczniów zaczynając od zdających matury w 1948 roku , którzy przyjechali do Hajnówki z wielu zakątków Polski. W sumie 420 zaproszonych gości. Dawno nie było takiej uroczystości z okazji jubileuszu szkoły. Wiele osób deklarowało chęć uczestniczenia w obchodach, ale ze względu na warunki lokalowe ograniczono liczbę miejsc. Uroczystość poprowadzili Pani Halina Chilimoniuk i Pan Bogdan Nowicki – obecni nauczyciele liceum z wieloletnim stażem pracy.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich gości przywitała dyrektor szkoły Pani Wioletta Januszkiewicz.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie odnowionego sztandaru szkoły. Wręczenie sztandaru odbyło się 23 czerwca 1963 ro­ku i dopiero po wielu latach do szkoły trafił nowy sztandar wykonany przez Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Hajnówce. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość i hojność okazana naszej szkole przez sponsorów: Pana Krzysztofa Kundziewicza z firmy BIK Edukacja Białystok, Zakład Przemysłu Sklejek Biaform S.A. Białystok oraz Telewizję Kablową Hajnówkę i Telewizję Podlasie oraz innych darczyńców indywidualnych.

W trakcie uroczystości nowy sztandar przekazali następujący rodzice: Pan Bogusław Sawicki, Pani Marta Dzwonkowska i Pani Małgorzata Sawicka a odebrał poczet uczniów w składzie: Piotr Wojciuk, Weronika Piwowarczyk i Elżbieta Bagińska. Wbito gwoździe honorowe i fundacyjne w drzewiec sztandaru.

Następnie głos zabrali Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka, Starosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko, burmistrz miasta Pan Jerzy Sirak a w imieniu absolwentów Pan Mieczysław Gmiter.

Część artystyczną przygotowali absolwenci szkoły: kilka utworów muzycznych wykonał Pan Anatol Borowik – filolog i kulturoznawca, żeglarz i fotograf, od wielu lat propagujący twórczość wielkiego barda XX wieku- Bułata Okudżawy oraz Pani Tamara Grykowska-Treszczotko  pracująca od lat jako pedagog śpiewu w Szkole Śpiewu Operowego TGT oraz Grupie Operowej Carmen. Pan Jakub Szwed – artysta, trener i menadżer, założyciel Fundacji Sztukmistrze – największej ogólnopolskiej organizacji zajmującej się promocją i rozwojem sztuki kultury nowego cyrku, wykonał specjalny pokaz laserowy dla gości.

Obecni uczniowie szkoły Natalia Prokopiuk i Dawid Ruta zagrali na gitarach do utworów wykonanych przez Dorotę Sztyler i Katarzynę Drużbę.

Wykład o historii szkoły przedstawił absolwent szkoły Pan Ryszard Pater – publicysta, autor i wydawca wielu książek m.in. dotyczących sportu i hajnowskich sportowców oraz twórca książki „Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce” , a z  prezentacją „Szkoła tu i teraz” przygotowaną przez Panią Justynę Wasyluk wystąpiła uczennica klasy drugiej Julia Wrzosek.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała Komitetowi Organizacyjnemu , nauczycielom i pracownikom szkoły za przygotowanie jubileuszu.

W Hajnowskim Domu Kultury można było również obejrzeć wystawę zdjęć przygotowaną przez Panią Małgorzatę Sadowską i Panią Elżbietę Szwed. Fotografie przedstawiały młodzież na uroczystościach szkolnych, miejskich,  apelach, wycieczkach itp. na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pan Ryszard Pater zaprezentował nową edycję swojej książki o dziejach naszego liceum, którą można było w tym dniu nabyć na pamiątkę Zjazdu Absolwentów. .

W tym dniu liceum było otwarte do godziny 18.00 i można było przyjść do szkoły, (co wielu absolwentów zrobiło) aby powspominać i spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami w murach szkoły. O godzinie 18.00 wielu absolwentów bawiło się do późnych godzin nocnych na balu w restauracji „Dwa Dęby”  oraz innych imprezach towarzyszących.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury Pana Rościsława Kuncewicza oraz pracowników tej instytucji za ogromną pomoc przy organizacji uroczystości.

Relację przygotowała J. Wasyluk
Fot. J.M. Szwed

Print Friendly, PDF & Email