Plan lekcji I Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020.

Liceum ogólnokształcące w 3-letnim cyklu nauczania.


Liceum ogólnokształcące w 4-letnim cyklu nauczania.

Print Friendly, PDF & Email