Słowo „kultura” wywodzi się od słowa łacińskiego „cultura”, co oznacza uprawę, przeróbkę, bądź zajmowanie się czymś. Tak więc pojęcie to pierwotnie odnosiło się do zajęć praktycznych, domowych, jak na przykład rolnictwa, czy budownictwa. Na przestrzeni wieków, pojęcie to jednak dezawuowało i przybierało coraz to nowe znaczenia.

Uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego naszej szkoły,  w ramach zajęć wiedzy o kulturze, mieli za zadanie w swoim dziele plastycznym przedstawić wybrany aspekt kultury powiatu hajnowskiego, a więc  tzw. kultury lokalnej, czy jak kto woli „naszej małej ojczyzny”. Zdecydowanie naszym uczniom powiat hajnowski kulturowo kojarzy się ze świątyniami, dlatego też wielu z nich przedstawiło w swojej pracy wybrany przez siebie obiekt sakralny.

Poniżej przedstawiamy niektóre dzieła plastyczne naszych uczniów prezentujące przejawy kultury powiatu hajnowskiego.

Życzymy miłego oglądania. 

                                                                                                                        Opracowanie   Janusz Rusaczyk

Print Friendly, PDF & Email