Szanowni Państwo !!!

Jesteśmy  dumni, że mogliśmy uczęszczać do tak wspaniałej szkoły jaką jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce. W dowód  wdzięczności chcieliśmy podarować szkole nowy sztandar.  Obecny sztandar liczy sobie 56 lat i wymaga gruntowej renowacji. Zwracamy się do wszystkich, którzy pragną wspomóc finansowo nasze przedsięwzięcie. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie finansowe.

Pieniądze proszę wpłacać na konto: 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących
ul. Piłsudskiego 7,  17-200 Hajnówka 06 8071 0006 0000 0273 2000 0020
Tytuł przelewu:  sztandar , imię i nazwisko

Dziękujemy
Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i uczniowie I LO

Z historii szkoły

23.06.1963r. – odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru .

Akt erekcyjny sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Skłodowskiej – Curie w Hajnówce:

Komitet Rodzicielski przy Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce postanowił ufundować szkole sztandar. Fundatorzy realizując swą myśl pragną, by sztandar stał się wyrazem więzi istniejącej pomiędzy młodzieżą szkolną a całym społeczeństwem naszego miasta.

Przekazując ten sztandar – pragniemy, by młodzież ucząca się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce stała się spadkobiercą i kontynuatorką pamięci tradycji pracy i walki wielkiej polskiej uczonej – odkrywczyni radu.

Jesteśmy przekonani, że uczniowie i absolwenci wychowani w miłości do Ludowej Ojczyzny w swym życiu, nauce i pracy , będą starali się naśladować czyny Marii Skłodowskiej-Curie

Wręczając ten sztandar młodzieży szkolnej fundatorzy wyrażają nadzieję, iż stanie się on nie tylko zewnętrznym symbolem szkoły, lecz będzie również uosobieniem ambicji przodownictwa w nauce i pracy demokratycznego kraju w służbie postępu społecznego. Stanie się łącznikiem między młodzieżą a społeczeństwem nie tylko w dniach nauki, ale i po opuszczeniu murów szkolnych.

W pierwszym poczcie sztandarowym znaleźli się uczniowie:

Danuta Minakowska, Krzysztof Szpilewski, Agnieszka Olszewska

Print Friendly, PDF & Email