Chcesz studiować na Politechnice lub innej wyższej uczelni? A może chcesz zostać oficerem Wojska Polskiego?

Dnia 11 stycznia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy trzeciej LO z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej.
Ta uczelnia kształci studentów nie tylko na kierunkach wojskowych, ale również proponuje kształcenie cywilne, między innymi informatyka, chemia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka, geodezja.   W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia (magisterskie), interdyscyplinarna szkoła doktorska, a także studia podyplomowe oraz kształcenie specjalistyczne, w tym językowe. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera albo magistra.

Podczas spotkania przedstawiciele uczelni pokazali filmy dotyczące szkolenia wojskowego, zajęć dydaktycznych, badań naukowych, pracy
w studenckich kołach zainteresowań.  W ciekawy sposób pan kapitan zaprezentował WAT i perspektywy pracy po jego ukończeniu. Studenci mundurowi przedstawili jak wygląda tematyka militarna i życie studenckie.

Wojskowa Akademia Techniczna corocznie organizuje między innymi Juwenalia-pod hasłem MEGA WAT, Bal Podchorążego, Bal Studenta, pikniki wydziałowe.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą wyższej uczelni i zastanowienia się nad wyborem przyszłej drogi kształcenia.

Jak mówi przysłowie – “Za mundurem panny sznurem” i nie tylko …

Print Friendly, PDF & Email