Jeżeli chcesz dołączyć do nas, serdecznie zapraszamy.

Wyniki egzaminu maturalnego 2018:

  • 100 % zdawalności z matury obowiązkowej
  • Średni wynik egzaminu ustnego – 84% (w województwie podlaskim 70%)
  • Średni wynik egzaminu pisemnego (jako przedmiot obowiązkowy) – 85%

(w województwie podlaskim – 77%)

  • Średni wynik egzaminu pisemnego (jako przedmiot dodatkowy) – 70%

(w województwie podlaskim – 61%)

GRATULUJEMY!!!

Źródło OKE: https://www.oke.lomza.pl/

Print Friendly, PDF & Email