Młodzieżowa Konferencja „Zaakceptuj żubra”.

26 listopada br., w Hajnowskim Domu Kultury, odbyła się Młodzieżowa Konferencja podsumowująca projekt  „Zaakceptuj żubra”. Gośćmi konferencji  byli  pan starosta Andrzej Skiepko ,pani wicestarosta Joanna Kojło, pracownicy Starostwa,dyrektorzy i pracownicy szkół, Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków  oraz nauczyciele i uczniowie z pięciu szkół. Koordynatorem całego projektu „Puszcza i ludzie”  jest pani Lucyna Lewczuk, zaś „Zaakceptuj żubra” pani Ewa Stepaniuk.

Uczniowie prezentowali wyniki swoich działań na tematy związane z biologią i ochroną żubrów w Puszczy Białowieskiej : postery, komiks, film, spektakl  i reportaż. Naszą szkołę reprezentowała grupa dziewcząt z klasy I a: Elżbieta Bagińska, Gabriela Borowik, Agata Kłopotowska, Weronika Piwowarczyk, Julia Wrzosek. Uczennice przedstawiły komiks „Leśna zaraza i mały żubr” –pracę klasy I a  ,która powstała na zajęciach  z dr Tomaszem Samojlikiem  w naszej szkole. Na  zajęciach w szkole zdobywaliśmy  nową wiedzę odnośnie żubrów, uczyliśmy się rysowania  komiksów ,rozwijaliśmy  kreatywność, wyobraźnię, umiejętność współpracy w grupie .Były to bardzo ciekawe zajęcia, wspaniale zorganizowane.

Odczytany  został fragment biografii dr Tomasza Samojlika, m.in.:

Za dnia naukowiec – badacz historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, nocami tworzy komiksy i książki dla dzieci, w których stara się popularyzować wiedzę o przyrodzie i jej tajemnicach. Życie na obrzeżach ostatniej pierwotnej puszczy Europy odcisnęło wyraźne piętno na jego twórczości, czego dowodem jest grupa stworzonych przez niego bohaterów.  Jest biologiem, popularnym autorem komiksów i twórcą literatury dziecięcej. Rozgłos przyniosły mu głównie rysunkowe historie żubra Pompika i ryjówki Dobrzyka, które uwiecznił w takich komiksach jak „Ryjówka przeznaczenia”, „Żubr Pompik. Letni zmierzch” czy „Żubr Pompik. Kolory jesieni”.

Tomasz Samojlik jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Hajnówce, studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk przyrodniczych uzyskał dzięki pracy poświęconej przemianom środowiska Puszczy Białowieskiej. Od 2002 roku pracuje w białowieskim Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Na koniec Elżbieta zaprezentowała utwór pt.: „Przebudzenie” grając na gitarze i śpiewając.

Nasze spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą pt.: “Po co chronić przyrodę? Czy to nam się opłaca?” prowadzoną przez dr.  Mirosława Stepaniuka. Chętnie będziemy uczestniczyli w projektach tego typu , ponieważ kształcą nas i rozwijają.

 Elżbieta Bagińska

Agata Kłopotowska

Halina Chilimoniuk

Komiks “Leśna zaraza i mały żubr”

Fotoreportaż

Print Friendly, PDF & Email