W tym roku szkolnym liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak, jest rekordowa – wynosi 69! Informację tę z wielką dumą przekazał Pan Mirosław Romaniuk, Starosta Powiatu Hajnowskiego podczas ceremonii wręczenia stypeniów, która odbyła się 4 października w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.
W uroczystości wzięli udział uczniowie – stypendyści – ze szkół średnich w Hajnówce, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hajnówce – Starosta Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dabrowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Ewa Cieślik oraz dyrektorzy szkół średnich w Hajnówce i nauczyciele.

Stypendium im. Simony Kosak zostało ustanowione decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego w 2007 roku. Jego celem jest wspieranie zdolnej młodzieży z powiatu hajnowskiego. Pomoc przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. W tym roku stypendium wynosi 150 zł miesięcznie.

Z naszej szkoły stypendia otrzymało siedmioro uczniów: Dawid Kozar, Krzysztof Krzycki, Robert Ostaszewski, Karolina Sierocka, Krzysztof Staśkiewicz, Katarzyna Stulgis, Aleksandra Wróbel.
Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

Print Friendly, PDF & Email