UWAGA!!! Od 13 maja zmiana planu lekcji.

Skip to main content

Akcja profilaktyczno – prewencyjna w ZSO z udziałe

W dniu 28 maja  naszą szkołę odwiedził pies  Aslan – rasy Chesapeake bay retriever wraz ze swoim przewodnikiem.  Była to akcja profilaktyczno–prewencyjna mająca na celu wykrywanie substancji zabronionych wśród młodzieży w środowisku szkolnym. Pies i przewodnik reprezentują fundację „Pro Familia Mea”, która opracowała Projekt „Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo”. Głównym celem autorskiego Projektu Fundacji jest zwalczanie dystrybucji […]

Zajęcia warsztatowe “Zaakceptuj żubra” w ramach pr

W czwartek, 23 maja bieżącego roku, wyruszyliśmy wraz z opiekunami Panią Haliną Chilimoniuk i Panią Grażyną Kuzyką na wycieczkę do Białowieży na zajęcia warsztatowe„ Zaakceptuj żubra ”w ramach projektu ” Puszcza i Ludzie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, gdzie czekał na nas pracownik Białowieskiego […]

Klauzula informacyjna dla pracowników Zespołu Szk

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zsohajnowka.pl 3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych […]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa […]

 Powiatowy  Konkursu Wiedzy pt. „Czy palenie szkod

W dniu 10 maja w naszej szkole odbył się  Powiatowy  Konkursu Wiedzy pt. „Czy palenie szkodzi…?”   Celem Konkursu: było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat szkodliwego wpływu palenia   tytoniu i używania wyrobów tytoniowych na zdrowie człowieka.   Organizatorzy Konkursu to: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce Starostwo Powiatowe w Hajnówce Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce   Konkurs kierowany był do […]

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpiecze...

Dnia 24.04.2018 odbyły się powiatowe eliminacje BRD. W zawodach uczestniczyło trzech uczniów z klasy 3 naszego gimnazjum: Ania Sacharuk, Krystian Dudkowski oraz Andrzej Paszko. Uczniowie zmierzyli się z dwoma testami następnie sprawdzili swoją wiedze w zakresie udzielania pierwszej pomocy ostatnim etapem była jazda rowerem. Uczniowie z naszej szkoły zajęli trzecie miejsce w powiacie. Natomiast Krystian […]

Święto Konstytucji 3 Maja 2018

Dnia 30 kwietnia odbył się apel rocznicowy upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Klasa Ia wraz z wychowawcą przypomniała to ważne dla Polski i Polaków wydarzenie. Fakty historyczne, przeplatane wierszami oraz pieśniami patriotycznymi w pełni oddały charakter tamtych dni oraz przypomniały kolegom i koleżankom czym jest patriotyzm, walka o wolność i ojczyznę. Nasz szkolny poczet wraz […]

Rozpoczęcie matury 2018

Abiturienci I LO w Hajnówce o 9 rano  rozpoczęli swoje zmagania z egzaminem maturalnym. O godz. 9:00 przystąpili do pisania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dyrektor Wiolletta Januszkiewicz życzyła wszystkim zdającym osiągnięcia jak najlepszych wyników z  egzaminów.