W czerwcu odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej.   Zajęcia poprowadziła pani Paulina Król z Nadleśnictwa Hajnówka .Opiekunem była Halina Chilimoniuk. W ramach zajęć zostały przekazane ogólne informacje o Nadleśnictwie Hajnówka .Omówione zostały następujące zagadnienia: -Formy ochrony przyrody -Ochrona bierna a czynna . […]