Zapraszamy do naszej szkoły. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Skip to main content

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów ni

W terminie od 21 lipca do 29 lipca 2022r. do godz. 15:00 kandydaci, którzy przedłożyli kopię dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) i zostali zakwalifikowani muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wycieczka „Śladem AK i Akcji Burza 44 w Małopolsce

Wycieczka „Śladem AK i Akcji Burza 44 w Małopolsce” W dniach 09 – 10.06.2022 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Wiolettą Januszkiewicz, Panią Sylwią Sawicką , Panią pedagog Iwoną Młodzianowską i Panem Bogdanem Nowickim, wzięli udział w wycieczce do Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Ideą Muzeum AK jest przedstawienie […]

Pierwsze szkolenie Oddział Combat Alert Hajnówka

Pierwsze szkolenie w nowo powołanym Oddziale Combat Alert Hajnówka W ostatni majowy weekend uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego z naszego Liceum wzięli udział w Weekendowym szkoleniu proobronnym: OTCA 1002 Hajnówka, organizowanym przez Fundację na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju “Combat Alert”. Instruktorzy przybyli do Hajnówki w celu szerzenia przydatnej wiedzy, którą adepci sztuki wojennej będą zgłębiać […]

Zawody Sportowo – Obronne w Przasnyszu

Zawody Sportowo – Obronne w Przasnyszu W dniach 22 – 24 maja na terenie  2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu odbyły się centralne zawody sportowo-obronne dla klas wojskowych. Wzięło w nich udział 20 siedmioosobowych reprezentacji szkolnych z Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM). Były to eliminacje do VII Centralnego Zlotu Klas Wojskowych. W eliminacjach […]

Ślubowanie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowe

W piątek 8 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy I OPW w obecności rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości: Ministra Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piontkowskiego, Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego, wojewody podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego i przedstawiciela 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce – por. Gajewskiego złożyli ślubowanie. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ofiar […]

Wsparcie oddziału przygotowania wojskowego

W poniedziałek 7 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju “Combat Alert” certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Miejsce zawarcia porozumienie nie jest przypadkowe – wraz z podpisanym dokumentem Szkoła zyskała wsparcie w realizacji podstawy programowej i […]

82 rocznica Deportacji Sowieckich

82 rocznica Deportacji Sowieckich W czwartek 10 lutego 2022r.  przypadła 82 rocznica Deportacji Sowieckich, podczas których wywieziono ponad 140 tys. Polaków na północ europejskiej części Rosji i Syberię.  W ramach upamiętnienia ofiar sowieckich represji uczniowie I klasy OPW wraz z wychowawcą oraz Panią Dyrektor naszego Liceum złożyli kwiaty pod Tablicą Pamiątkową znajdującą się w Kościele pw. […]