Zapraszamy do naszej szkoły. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Skip to main content

‘Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń’. Szkoleni

Po raz kolejny nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja. Tym razem tematem spotkania była neurodydaktyka, kreatywność i rola nauczyciela w procesie nauczania. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Mordań – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz prezes Interaktywnego Centrum Edukacji i […]

Kreatywność i zaangażowanie to klucz do sukcesu! I

I LO im. Marii Słodkowskiej – Curie w Hajnówce, popularnie nazywany Polakiem, to szkoła szyta na miarę każdego ucznia. Choć szkoła rozwija nowy kierunek edukacji (z sukcesami!) – Oddział Przygotowania Wojskowego, to początkujący aktywiści, społecznicy, dziennikarze czy filmowcy, także znajdą tu przestrzeń dla realizacji swoich pasji. Szkoła stawia na rozwój kreatywności i samodzielności, wspierając swoich […]

Jak zachęcić młodzież do aktywności na lekcjach wy

W ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 24 lutego 2023 r. odbyło się szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego z hajnowskich szkół średnich. Tematem szkolenia była ,,Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego”. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Nauczyciele pracowali pod kierunkiem Pani Emilii Łapińskiej. […]

Architektura w romantyzmie

Architektura w romantyzmie

Dnia 19 grudnia w ramach lekcji języka polskiego i poznawania architektury z epoki romantyzmu klasa II a wykonała makiety przedstawiające budowle charakterystyczne dla tego okresu. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, w których wykonali modele wybranych przez siebie obiektów.       Grupa I , w skład której wchodzili uczniowie Julia Szekalska, Zuzanna Krzywda, Maja Krzysztofiak, Angelika Lubowicka oraz […]

Zielona Szkoła – „Tropem Orlika”

Zielona Szkoła – „Tropem Orlika”

Zielona Szkoła – „Tropem Orlika” W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej w dniu 16.09.2022 uczniowie klas I a, I OPW, II a, II OPW i III a wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej dzięki współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka i uprzejmości Nadleśniczego Pana Mariusza Agiejczyka. Uczniowie przejechali się kolejką leśną do osady Topiło, gdzie przebyli […]

Akademia Filmu Dokumentalnego – projekt dla młodzi

W roku szkolnym 2020/2021 klasa I a bierze udział w projekcie edukacyjnym i aktywności opartej na filmach dokumentalnych. Organizatorem  i realizatorem projektu jest Białowieski Park Narodowy we współpracy z Hajnowskim Domem Kultury i Against Gravity. Uczniowie spotykają się raz w miesiącu w HDK na projekcji filmów dokumentalnych, które odnoszą się do następującej problematyki: zmiany klimatyczne, […]