UWAGA! Zapraszamy na wieczór gier planszowych 25 luty 17:00 - 19:00. Sala nr 130

Skip to main content

Zapytanie ofertowe – Wymiana 98 m2 podłogi stołówk

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na: Wymiana 98 m2 podłogi stołówki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce Przedmiot zamówienia: Zerwanie warstwy lepiku z posadzki, wylanie nowej […]

Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont i przebudowę

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka ( nazwa zamawiającego ) zaprasza do złożenia oferty na: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce Przedmiot zamówienia: Kapitalny remont i […]

BIEŻEŃSTWO – poznajmy, przemyślmy, przekażmy innym

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza młodzież ponadgimnazjalną z powiatu hajnowskiego do wzięcia udziału w projekcie pt. „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi“!  Poszukiwanie śladów historii naszego regionu może stać się przygodą,  powrotem do przeszłości. Być może uda się Wam dotrzeć do wspomnień osób, które pamiętają opowieści swoich dziadków, odnaleźć pamiątki z tego okresu… Jako inspirację można […]

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania […]

ZAPYTANIE OFERTOWE – Dzierżawa pomieszczeń i wypos

Hajnówka 20.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 27 80 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni […]

Zapytanie o naprawę pokrycia dachowego papą termoz

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)   Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7,  17-200 Hajnówka ( nazwa zamawiającego ) zaprasza do złożenia oferty na: Naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce Przedmiot zamówienia: Pokrycie dachu o […]

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dzierżawy pomieszcze

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 27 80   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej […]