.

Skip to main content

Najlepsi z najlepszych !!! w Ogólnopolskiej Olimpi

Najlepsi z najlepszych !!! w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Dnia 14.12.2018 r. odbyła się XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy (przeprowadzony przez Oddział Rejonowy PCK w Hajnówce). Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania i przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością […]

Więcej... »

Olimpiada Statystyczna

Dnia 4 grudnia odbył się szkolny etap III edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Zadania z rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i gospodarki rynkowej rozwiązywali uczniowie drugiej klasy liceum. Trójka najlepszych: Dawid Kozar, Gabrysia Ciep, Norbert Pawlenko będą zmagać się 9 stycznia w etapie okręgowym. Gratulujemy wyników i trzymamy kciuki.

Więcej... »

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

29 października w naszej szkole, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, przeprowadziła etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. W eliminacjach  powiatowych udział wzięło pięciu najlepszych uczniów wyłonionych […]

Więcej... »

Konkurs pięknego czytania w języku rosyjskim

  28 września 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce został przeprowadzony konkurs pięknego czytania w języku rosyjskim. Wzięło w nim udział trzech uczniów klas I-III LO. Każdy z uczestników musiał zaprezentować swoje umiejętności czytania wylosowanych tekstów literatury rosyjskiej w oryginale. Komisja w składzie Ewa Wasiluk i Anna Świętochowska-Badowiec  oceniały uczestników w czterech kategoriach: […]

Więcej... »

 Powiatowy  Konkursu Wiedzy pt. „Czy palenie szkod

W dniu 10 maja w naszej szkole odbył się  Powiatowy  Konkursu Wiedzy pt. „Czy palenie szkodzi…?”   Celem Konkursu: było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat szkodliwego wpływu palenia   tytoniu i używania wyrobów tytoniowych na zdrowie człowieka.   Organizatorzy Konkursu to: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce Starostwo Powiatowe w Hajnówce Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce   Konkurs kierowany był do […]

Więcej... »

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpiecze...

Dnia 24.04.2018 odbyły się powiatowe eliminacje BRD. W zawodach uczestniczyło trzech uczniów z klasy 3 naszego gimnazjum: Ania Sacharuk, Krystian Dudkowski oraz Andrzej Paszko. Uczniowie zmierzyli się z dwoma testami następnie sprawdzili swoją wiedze w zakresie udzielania pierwszej pomocy ostatnim etapem była jazda rowerem. Uczniowie z naszej szkoły zajęli trzecie miejsce w powiacie. Natomiast Krystian […]

Więcej... »

Konkurs „Przedstawienie liczby π”

W piątek 6 marca nastąpiło długo oczekiwane i niełatwe rozstrzygnięcie konkursu „Przedstawienie liczby π”. Konkurs ten w naszej szkole odbył się po raz drugi i towarzyszył obchodom Światowego Dnia Liczby π. Polegał na wykonaniu pracy, dowolną techniką, drużynowo lub indywidualnie, która obrazowałaby tę sławną liczbę. Do oceny zgłoszono pięć prac. Głosowali uczniowie i nauczyciele. A […]

Więcej... »

Debata dla młodzieży “Czynna czy bierna ochrona p

  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z hajnowskich szkół średnich. W roli debatantów wystąpili: Lidia Bańka – przewodniczka po Puszczy Białowieskiej, Rafał Kowalczyk – profesor Instytut Badania Ssaków PAN, Dyrektor IBS PAN, Jakub Rok – ekolog, aktywista wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Józef Sawicki – członek Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce, właściciel Zakładu Stolarskiego produkującego meble, […]

Więcej... »

14 marca Światowy Dzień Liczby PI

            Już po raz szósty w naszej szkole obchodziliśmy  Światowy Dzień  liczby PI . W tym roku była to wyjątkowa uroczystość, gdyż zaprosiliśmy do wspólnej zabawy inne szkoły. Po raz pierwszy odbył się „Międzyszkolny konkurs na rozwinięcie dziesiętne liczby Pi” pod patronatem Starosty Hajnowskiego.  Wicestarosta Hajnowski Pani Jadwiga Dąbrowska zasiadała w […]

Więcej... »

Konkurs na rozwinięcie dziesiętne liczby PI – etap

Konkurs na rozwinięcie dziesiętne liczby PI – etap szkolny

6 marca 2018r. w Naszej Szkole odbył się konkurs na rozwinięcie dziesiętne liczby PI. Zgłosiło się 14 osób  – 8 z liceum i 6 z gimnazjum.   Wśród uczniów liceum zwyciężyła Katarzyna Stulgis II LO, drugi był Paweł Wojciuk II LO, trzecia Gabriela Potentas II LO. Najlepszą gimnazjalistką okazała się Wiktoria Dutkowska III Gim, druga była […]

Więcej... »