Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie I LO.
Osoby chętne prosimy o kontakt w sekretariacie szkoły codziennie do godziny 14.00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących