Rok szkolny: 2016/17, półrocze II
Klasa: 2 

Plan zajęć klasy

 poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1 
Matematyka
Mordań E.
Sala: 46
Informatyka
informatyka gr. I
Nowicki B.
Sala: 73
Język polski
Pietraszek A.
Sala: 66
Język angielski
j. angielski LM
Leszczyńska M.
Sala: 67
Język angielski
j. angielski JW
Wasyluk J.
Sala: 57
2
Biologia
Małachowska A.
Sala: 50
Matematyka
Mordań E.
Sala: 46
Matematyka
Mordań E.
Sala: 46
Język polski
Pietraszek A.
Sala: 66
Historia
Leszczyńska M.
Sala: 67
3
Język rosyjski
j. rosyjski
Salińska L.
Sala: 58
Język niemiecki
j. niemiecki
Wasiluk E.
Sala: 75
Historia
Leszczyńska M.
Sala: 69
Wiedza o społeczeństwie
Dmitruk I.
Sala: 55
Matematyka
Mordań E.
Sala: 46
Zajęcia techniczne
Nowicki B.
Sala: 65
4
Chemia
Chilimoniuk H.
Sala: 64
Język rosyjski
j. rosyjski
Salińska L.
Sala: 58
Język niemiecki
j. niemiecki
Wasiluk E.
Sala: 75
Wychowanie fizyczne
Wnuczko R.
Sala: SG1
Fizyka
Szwed E.
Sala: 61
Edukacja dla bezpieczeństwa
Nowicki B.
Sala: 65
5
Fizyka
Szwed E.
Sala: 61
Język polski
Pietraszek A.
Sala: 66
Język polski
Pietraszek A.
Sala: 66
Wychowanie fizyczne
Wnuczko R.
Sala: SG1
Religia katolicka
religia katolicka
Wójcik B.
Sala: 58
Religia prawosławna
religia prawosławna
Busłowska L.
Sala: 6
6
Wychowanie fizyczne
Wnuczko R.
Sala: SG1
Język angielski
j. angielski LM
Leszczyńska M.
Sala: 67
Język angielski
j. angielski JW
Wasyluk J.
Sala: 57
Godzina wychowawcza
Mordań E.
Sala: 46
Zajęcia artystyczne
Janik - Lipczyńska M.
Sala: 70
Religia katolicka
religia katolicka
Wójcik B.
Sala: 58
Religia prawosławna
religia prawosławna
Busłowska L.
Sala: 6
7
Język angielski
j. angielski LM
Leszczyńska M.
Sala: 67
Język angielski
j. angielski JW
Wasyluk J.
Sala: 57
Wychowanie fizyczne
Wnuczko R.
Sala: SG1
Informatyka
informatyka gr. II
Nowicki B.
Sala: 73
Geografia
Dębowski S.
Sala: 62
 
8 
 
 
 
 

Legenda:

Zajęcia obowiązkowe Zajęcia nieobowiązkowe Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia które nie odbywają się w wybranym tygodniu nauczania
aaa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP